Välkommen till Medieportalen för företag på Öland

Ditt mål och din målgrupps behov avgör vilken typ av marknadsföring som ger bäst effekt. Med fakta om ölänningarnas mediebeteende, intressen och köpkraft kan du göra rätt val. Vi hjälper dig gärna!