Galleria Boulevard

Galleria Boulevard har varit noga att mäta effekten av annonseringen i alla kanaler

 • Print –  helsidor och förstasidan
 • Display desktop och mobil
 • Reklambilaga i Open
 • Blädderbar PDF i e-tidningen
 • Uppdraget

  Att marknadsföra invigningen av etapp 2 för Galleria Boulevard i Kristianstad med största möjliga upptagningsområde och bredd på målgrupp.

  Resultat

  Kunden är mycket nöjd med utfallet, man uppmätte 160.000 besökare de fyra invigningsdagarna! RAM-mätningen visar också på väldigt högt observationsvärde i alla kanaler.

  4 st Printannonser på första sidan i Kristianstadsbladet

  66.000 läsare per dag

  4 st helsidor och en 1/4-sida i Kristianstadsbladet

  66.000 läsare per dag

  Egen bilaga i Kristianstad Open

  116.000 hushåll och 256.000 läsare

  Desktop

  130.000 visningar

  Takeover 3,2% CTR

  Scrollsäker Outsider 0,3% CTR

  Mobil

  70.000 visningar. 0,4% CTR

  RAM-mätningar

  Uppföljningen viktigt för att se om satsningen lyckats och hur vi skulle kunna fortsätta samarbeta. Mätningar gjordes på både printannonser, digitala annonser och på bilagan.