Räckvidd och läsarprofiler

Nå flest med våra kanaler!

Marknadsföring i Ölandsbladet print och digitalt ger bäst räckvidd på Öland. Vi är huvudmediet där du når flest personer på Öland och dessutom i ett lokalt sammanhang. Ölandsbladet är en av Sveriges starkaste papperstidningar. Styrkan tror vi beror på att vi enbart har nyheter härifrån. Lokala nyheter, lokalt familjematerial, lokala krönikörer, lokala teman och annonser. Vi är också kända för att ha ett starkt lokalt engagemang, vilket bidrar till att du syns ihop med ett varumärke som har högt förtroende. Även annonserna är en del av nyhetsflödet och välkomnas av de allra flesta i morgontidningen. Läsarna har betalat för att läsa innehållet i tidningen och tycker om och förväntar sig annonser.

Längre ner på sidan visar vi läsarprofil på Ölandsbladets läsare.

 • Hushållstäckning i utgivningskommun

  Källa: TS 2018. Gäller Borgholm kommun

  Ölandsbladets läsare print och digitalt

  Kontakter: Totala summan av läsare av tidningen och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.
  Print: Antal unika personer som läser Ölandsbladet.
  Digitalt: Antal unika webbläsare per vecka. Desktop plus mobil.

  Källa: Sifo Orvesto 2018 samt KIA Index sep-dec 2018.

  Trovärdighet

  Ju trovärdigare innehåll en annons omges av, desto högre blir också annonsens trovärdighet, visar den årliga undersökningen ADTRUST från NewsMediaWorks.

  Nettoförtroende för innehåll & annonser

  Källa: NewsMediaWorks ADTRUST 2018.
  Nettoförtroende = Andel som håller med (5-7 av 7) minus andel som inte håller med (1-3 av 7).

  Nu når vi fler än någonsin

  Sanningen är att vi nu når fler än någonsin. Detta tack vare att vi har flera kanaler men framförallt för att intresset för god lokal journalistik är fortsatt stort.

  Diagrammet visar den totala summan av läsare av tidningen och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.

  Källa: Sifo Orvesto 2000 och 2018 samt KIA Index.

  Vikten av att synas i lokal morgontidning

  Morgontidningen har hög trovärdighet, vilket också omfattar dig som annonsör och dina annonser. Läsarna har en mer positiv inställning till annonser i morgontidningen än i många andra medier.

  Andel ganska eller mycket positiva till reklam i dessa medier

  Källa: Sifo Orvesto 2018.

 • Hur ser våra läsare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

 • Källa: Sifo Orvesto konsument. Helår 2018.