Webb-TV

Det snabbast växande annonsformatet
Förmedla ditt budskap rörligt
Få hjälp med produktion

Videoannonsering är tillsammans med mobilannonsering det snabbast växande annonsformatet på den svenska annonsmarknaden. Våra TV-inslag ger dig lokaljournalistik i rörlig form. I anslutning till våra inslag har du möjlighet att förmedla ditt budskap med en kort film. Till skillnad från traditionell TV får du tittarens fulla uppmärksamhet eftersom reklamtiden är begränsad till max 15 sekunder. Vi rekommenderar en film som är 10-15 sekunder.