Temabilagor och kalendarium

 • Skördebladet

  Ölandsbladets Turistguide

  Skön sommarläsning med många tips om vad som finns att göra på hela Öland med omnejd. En mycket omtyckt tidning som både turister och boende längtar efter.

  Näringsliv

  Jultidning 2021

  Jag är intresserad av annonsering i Ölandsbladets Jultidning!

  Öland Spirar

  Det händer på Öland

  Ölandstäckning

  Ölandsbladet distribueras till samtliga hushåll på Öland. Upplaga ca 15 000 ex.

  Heltäckning

  Ölandsbladet distribueras till samtliga hushåll på Öland och alla företag i Kalmar. Upplaga ca 18 000 ex.

  Stugextra

  Vid 3 tillfällen under året delas Ölandsbladet ut till ALLA stugägare på Öland som har sin hemadress på annan ort.

  23 mars, 4 maj och 21 september